Update: MittSnitt (Education)

MittSnitt 1.3


Category: Education

Price: Free, Version: 1.2 -> 1.3 (iTunes)

Description:


MittSnitt helps norwegian high school students calculate their average grade when applying to higher education. This app is in Norwegian only and requires iPhone OS 3.1.3.
-----------------------------

MittSnitt hjelper deg med å beregne snittkarakteren din når du skal søke på høyere studier. Du velger og setter karakter på fagene du har tatt eller skal ta, samt eksamener og privatisteksamener fra en liste. Versjon 1.0 er beregnet på deg som tar videregående etter kunnskapsløftet sin læreplan.

MittSnitt gjør all regningen for deg:
- Beregner alderspoeng
- Beregner realfagspoeng
- Beregner tilleggspoeng for avtjent verneplikt eller høyere utdannelse.
- Lar deg ta direkte kontakt med en rådgiver
- Lar deg dele snittkarakteren med vennene dine på Facebook.

Nå oppdatert for iOS4!

NB! Ikke gjør viktige valg basert på denne karakterberegningen alene. Ta alltid kontakt med en kvalifisert rådgiver.

Denne appen krever iPhone/iPod touch OS 3.0 eller nyere.
What's New

Fungerer nå skikkelig på iOS 4!

Rettet feil på beregning av alderspoeng.

Nå er det mulig å dele snittkarakteren med vennene dine på Facebook!
MittSnittReference: http://ping.fm/nUaLe

No comments:

Post a Comment